Nummelanharjun frisbeegolfkenttä 24.5.-31.5.2024

Suosittelemme vahvasti, että 24.5.-31.5.2024 välisenä aikana Nummelanharjun frisbeegolfkenttää ei käytetä!

Vihdin alueella 24.-31. toukokuuta tapahtuvasta puolustusvoimien sotilaallisesta harjoituksesta.

Muistutus tästä osittain myös Vihdin alueella 24.-31. toukokuuta tapahtuvasta puolustusvoimien sotilaallisesta harjoituksesta. Lisätietoja siitä voi lukea Länsi-Uusimaa-lehden tekemästä artikkelista:

“Sapeli 1/24-harjoitusta johtaa Kaartin jääkärirykmentti. Harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 4 900 sotilasta sekä noin 900 ajoneuvoa, joihin lukeutuu myös taistelu- ja rynnäkköpanssarivaunuja. Sotilaista varusmiehiä on noin 3 800, reserviläisiä noin 500 ja kantahenkilökuntaa noin 600.”

Kaartin jääkärirykmentti on tehnyt 16.4.2024 puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan 24.-31.5.2024.

Päätös koskee Helsingin, Espoon Vantaan, Tuusulan, Kirkkonummen, Vihdin, Siuntion, Lohjan ja Raaseporin kaupunkien ja kuntien alueilla olevia harjoituskäyttöön tarvittavia alueita. Päätös on nähtävillä edellä mainittujen paikkakuntien kaupungin- ja kunnantaloilla sekä Kaartin jääkärirykmentin komendantin toimistossa Helsingin Santahaminassa.

* * *

Laki puolustusvoimista (11.5.2007/551) 14 §

Kiinteistöjen tilapäinen käyttäminen puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan Kaartin jääkärirykmentin johtamassa harjoituksessa 24.-31.5.2024

Puolustusvoimilla on oikeus tilapäisesti käyttää muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen toiminnan kannalta välttämätöntä. Puolustusvoimat ei kuitenkaan saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai vahinkoa omaisuudelle.

Kaartin jääkärirykmentin johtama harjoitus ulottuu päätöksen liitteessä 1 mainituille puolustusvoimien ulkopuolisten tahojen omistamille kiinteistöille. Harjoitus toteutetaan 24.-31.5.2024.

Puolustusvoimilla ei ole kuitenkaan oikeutta käyttää rakennuksia, niihin liittyviä piha- ja puutarha-alueita, korjaamattomia viljelysmaita eikä maa- ja metsätaloudellisia koekenttiä.

Kiinteistön käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta suoritetaan kiinteistön omistajalle tai haltijalle käyvän hinnan mukainen korvaus. Vahingon ilmetessä pyydetään ottamaan yhteyttä jäljempänä mainittuun Kaartin jääkärirykmentin yhteyshenkilöön vahingon laadun ja määrän toteamiseksi. Harjoituksen jälkeen todettujen vahinkojen osalta pyydetään ottamaan yhteyttä Kaartin jääkärirykmenttiin.

Kyseinen harjoitus ei ole toteutettavissa sen laadun perusteella pelkästään puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevilla alueilla. Edellä mainitulla perusteella puolustusvoimilla on välttämätön tarve käyttää tilapäisesti sotilaalliseen harjoitustoimintaan muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä.

Asiaa Kaartin jääkärirykmentissä hoitaa majuri Paavo Maunu (0299 800).

Harjoitukseen Vihdissä käytettävät alueet merkittynä karttaan.

www.lansi-uusimaa.fi/paikalliset/6782642

Lähde: Vihdin kunta facebook ja Länsi-Uusimaa

#frisbeegolf

#discgolf